Ειδικά προϊόντα για προβληματικές επιφάνειες

ALGICIDE Plus

ALGICIDE Plus

ALGICIDE Plus

Ειδικό προϊόν για την εξάλειψη άλγης και μούχλας στους τοίχους

Jubocid

JUBOCID

JUBOCID

Ειδικό προϊόν για την αποφυγή μούχλας σε τοίχους

Program JUB Home Painter Vam olakšava izbor boja i tekstura za najtipičnije slučajeve.
Prilikom kupovine JUBIZOL fasadnog sistema, izrada obračunske simulacije za Vaš objekat je besplatna.
Kontakt: JUB d.o.o. Sarajevo, Vlakovo 1J, 71215 Blažuj; T: +387 33 69 22 45; E: jub@jub.ba