Επισκευή και ανακαίνιση κάθετων επιφανειών

RENOVATION Render

RENOVATION Render

RENOVATION Render

Κονίαμα εξομάλυνσης προσόψεων ενισχυμένο με μικροΐνες

JUBOSAN W110

JUBOSAN W110

Προετοιμασία υποστρώματος ανακαίνισης

JUBOSAN W120

JUBOSAN W120

Βασική στρώση ανακαίνισης

JUBOSAN W130

JUBOSAN W130

Σοβάς ανακαίνισης

Program JUB Home Painter Vam olakšava izbor boja i tekstura za najtipičnije slučajeve.
Prilikom kupovine JUBIZOL fasadnog sistema, izrada obračunske simulacije za Vaš objekat je besplatna.
Kontakt: JUB d.o.o. Sarajevo, Vlakovo 1J, 71215 Blažuj; T: +387 33 69 22 45; E: jub@jub.ba