Προετοιμασία υποστρώματος

JUBIZOL Unigrund

JUBIZOL Unigrund

JUBIZOL Unigrund

Αστάρι για κάθε τύπο διακοσμητικού τελικού σοβά

SILICONE Primer

SILICONE Primer

SILICONE Primer

Σιλικονούχο αστάρι

AKRIL Emulsion

AKRIL Emulsion

AKRIL Emulsion

Ακρυλικό αστάρι

Program JUB Home Painter Vam olakšava izbor boja i tekstura za najtipičnije slučajeve.
Prilikom kupovine JUBIZOL fasadnog sistema, izrada obračunske simulacije za Vaš objekat je besplatna.
Kontakt: JUB d.o.o. Sarajevo, Vlakovo 1J, 71215 Blažuj; T: +387 33 69 22 45; E: jub@jub.ba