Αστάρια

AKRIL Emulsion

AKRIL Emulsion

AKRIL Emulsion

Ακρυλικό αστάρι

JUKOL Primer

JUKOL Primer

JUKOL Primer

Αστάρι βαθιάς διείσδυσης

SILICATE Primer

SILICATE Primer

SILICATE Primer

Υδρύαλο αστάρι

REVITAL Primer

REVITAL Primer

REVITAL Primer

Αστάρι εξισορρόπησης για πλήρωση τριχοειδών ρωγμών

JUBOSIL GF

JUBOSIL GF

JUBOSIL GF

Ενισχυτικό αστάρι πρόσφυσης για υδρύαλες βαφές

VEZAKRIL Primer

VEZAKRIL Primer

VEZAKRIL Primer

Χοντρόκοκκο αστάρι πρόσφυσης για διακοσμητικούς σοβάδες και κόλλες πλακιδίων

Program JUB Home Painter Vam olakšava izbor boja i tekstura za najtipičnije slučajeve.
Prilikom kupovine JUBIZOL fasadnog sistema, izrada obračunske simulacije za Vaš objekat je besplatna.
Kontakt: JUB d.o.o. Sarajevo, Vlakovo 1J, 71215 Blažuj; T: +387 33 69 22 45; E: jub@jub.ba