Μονωτικές πλάκες

JUBIZOL EPS F Graphite

JUBIZOL EPS F Graphite - G0

JUBIZOL EPS F Graphite - G0

Γραφιτούχο EPS που αποδίδει θερμομονωτικά 20% περισσότερο

JUBIZOL EPS F - W0

JUBIZOL EPS F - W0

Λευκό EPS πρόσοψης χωρίς πατούρα

JUBIZOL EPS F - W2

JUBIZOL EPS F - W2

Λευκό EPS πρόσοψης με οπές

Program JUB Home Painter Vam olakšava izbor boja i tekstura za najtipičnije slučajeve.
Prilikom kupovine JUBIZOL fasadnog sistema, izrada obračunske simulacije za Vaš objekat je besplatna.
Kontakt: JUB d.o.o. Sarajevo, Vlakovo 1J, 71215 Blažuj; T: +387 33 69 22 45; E: jub@jub.ba