Διοίκηση

Διοικητικό συμβούλιο

Sašo Kokalj, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Dragan Stajić, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Mitja Cesar, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Εποπτικό συμβούλιο

Štefan Hoyer, Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
Stanislav Sraka, Μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου
Zlatka Zgonc Hoyer, Μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου

Program JUB Home Painter Vam olakšava izbor boja i tekstura za najtipičnije slučajeve.
Prilikom kupovine JUBIZOL fasadnog sistema, izrada obračunske simulacije za Vaš objekat je besplatna.
Kontakt: JUB d.o.o. Sarajevo, Vlakovo 1J, 71215 Blažuj; T: +387 33 69 22 45; E: jub@jub.ba