Περιβαλλοντική προστασία

Στον όμιλο JUB γνωρίζουμε ότι η φροντίδα για ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον εργασίας και διαβίωσης, είναι μια κρίσιμη προϋπόθεση για την ανάπτυξη της κοινωνίας μας και ως εκ τούτου θέλουμε να έχουμε μια φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή χρωμάτων και σοβάδων. Δεδομένου ότι το ασφαλές εργασιακό περιβάλλον και ο ασφαλής χώρος διαβίωσης είναι ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα, καθήκοντα και ευθύνες των εργαζομένων, η πολιτική περιβαλλοντικής διαχείρισης παραμένει αναπόσπαστο μέρος της επιχειρηματικής πολιτικής και της οργανωτικής κουλτούρας της JUB.

Ακολουθούμε την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης και συνεπώς επενδύουμε συνεχώς σε σύγχρονες, φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες για ένα καθαρό και ασφαλές περιβάλλον.

Τα λύματα είναι μια από τις σημαντικότερες περιβαλλοντικές πτυχές, επομένως μια ιδιαίτερη μέριμνα αφορά τα καθαρά βιομηχανικά λύματα σε δύο χημικές μονάδες καθαρισμού και μια βιολογική μονάδα επεξεργασίας. Μετά από τη βιολογική επεξεργασία, τα λύματα είναι τόσο καθαρά ώστε να μπορούν να απορρίπτονται σε υδάτινο ρεύμα. Για τον έλεγχο του σωστού και αποτελεσματικού καθαρισμού των λυμάτων, λαμβάνονται όλες οι απαραίτητες μετρήσεις και αναλύσεις στο δικό μας εργαστήριο για το νερό. Δύο φορές το χρόνο, σύμφωνα με τον Κανονισμό για την εκπομπή ουσιών για την απόρριψη λυμάτων από πηγές ρύπανσης, η ποιότητα του νερού παρακολουθείται από τον εξουσιοδοτημένο φορέα.

Program JUB Home Painter Vam olakšava izbor boja i tekstura za najtipičnije slučajeve.
Prilikom kupovine JUBIZOL fasadnog sistema, izrada obračunske simulacije za Vaš objekat je besplatna.
Kontakt: JUB d.o.o. Sarajevo, Vlakovo 1J, 71215 Blažuj; T: +387 33 69 22 45; E: jub@jub.ba