Κόλλες και κονιάματα

JUBIZOL Strong fix

JUBIZOL Strong fix

JUBIZOL Strong fix

Κονίαμα επικόλλησης με προσθήκη επιπλέον μικροϊνών

JUBIZOL Microair fix

JUBIZOL Microair fix

JUBIZOL Microair fix

Λευκό κονίαμα επικόλλησης υψηλής διαπνοής

JUBIZOL Adhesive mortar

JUBIZOL Adhesive mortar

JUBIZOL Adhesive mortar

Υψηλής ποιότητας κονίαμα επικόλλησης εμπλουτισμένο με μικροΐνες

JUBIZOL EPS adhesive mortar

JUBIZOL EPS adhesive mortar

JUBIZOL EPS adhesive mortar

Χονδρόκοκκο κονίαμα επικόλλησης

Program JUB Home Painter Vam olakšava izbor boja i tekstura za najtipičnije slučajeve.
Prilikom kupovine JUBIZOL fasadnog sistema, izrada obračunske simulacije za Vaš objekat je besplatna.
Kontakt: JUB d.o.o. Sarajevo, Vlakovo 1J, 71215 Blažuj; T: +387 33 69 22 45; E: jub@jub.ba